Hur det funkar

1. Analysera & definiera

Vår tillväxtbesiktning utforskar din verksamhet och avslöjar dold potential och områden för förbättringar. Vi analyserar din marknad, konkurrenter och kundbehov. Vi kommer också kartlägga din kundresa och identifiera områden för att förbättra kundernas upplevelse. Genom att förstå hur de vill köpa kommer vi att utveckla strategier för att lyfta ditt företag till nya höjder.

2. Sätt strategin och planera

Med hjälp av insikterna från vår tillväxtbesiktning kommer vi att samarbeta för att skapa en skräddarsydd tillväxtstrategi som är anpassad till dina affärsmål. Vi kommer att omvandla ambitioner till konkreta planer och bryta ner mål till tydliga steg. Varje steg kommer att anpassas efter fakta, befintliga resurser och en stabil plan för implementering. Din tillväxtplan kommer att guida dig mot hållbar och lönsam tillväxt.

3. Implementera & agera

Din tillväxtplan kommer till liv när vi vägleder och utbildar ditt team i att implementera faktabaserade initiativ, vilket säkerställer att varje steg är i linje med dina strategiska mål. Vi tillhandahåller kontinuerligt stöd och vägledning för att hjälpa dig att övervinna utmaningar, optimera prestationer och uppnå hållbar tillväxt.


Vår Tillväxtbesiktning:

Vi hjälper dig att skapa en tillväxtstrategi baserad på kunskap istället för gissningar. Med vår tillväxtbesiktning har du allt du behöver för att skapa en vinnande tillväxtstrategi.


En grundlig tillväxtbesiktning omfattar:

  • En tillväxtworkshop
  • En besiktning av ditt företags digitala närvaro
  • Intervjuer med kollegor i olika delar av köpresan
  • Intervjuer med nuvarande kunder
  • Intervjuer med potentiella drömkunder
  • Kartläggning av kundresan
  • Idéskiss över framtida behov
  • Förslag till nästa steg
  • Prioritering av initiativ
  • Skapande av en tillväxtplan för de kommande 24–36 månaderna

Vill du skapa en strategi baserad på kunskap istället för att gissa?

Förvandla ditt företag till en intäktsmotor genom att fylla i formuläret. När formuläret har skickats in kontaktar vi dig för att boka din tillväxtbesiktning.


Din investering:

En tillväxtbesiktning börjar på 79 000 SEK. Tillväxtbesiktningen är skräddarsydd utifrån både företagsstorlek och projektomfattning. Beräkna ett pris för ditt företag här.