[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”fixed” parallax_image_speed=” ”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”none” row_bottom_style=”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″_no”=”row_col_spacing=”0″_no ” row_expanding=”nej” row_animation=”ingen” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”nej” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”nej” custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”30px” responsive_vis=”hidden-xs” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height =”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_column col_animation=”none” col_animation_delay=”0″ col_bg_type=”cover” col_parallax_image_movement=”fixed” col_parallax_image_speed=”0.padding=”0. col_vertical_offset=”0″ col_horizontal_offset=”0″ col_custom_zindex=”0″ col_sm=”8″ simplified_controls=”no” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ custom”-margins=”0″ custom”-margins top: 0px;marginal-bottom: 30px;" border_styling_global=”default” el_class=”content-box” width=”2/3″ el_position=”first”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentagevertical=” padding 0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Försäljningsstrategi med Salesonomics

En tydlig säljstrategi är utan tvekan det viktigaste du kan göra för att accelerera din försäljning

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”nej” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″margin-xss:=”0″margin-xss:=” margin-bottom: 0px;" border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Oavsett om du är ett nystartat företag som vill skala upp, ett medelstort företag som har satt nya tillväxtambitioner eller ett stort företag som vill ta nästa steg. Företaget kommer alltid att behöva försäljningsintäkter för att accelerera.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_testimonial_carousel title=”Nöjda kunder” item_count=”6″ order=”rand” category=”sales-training” page_link=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”ingen” animation_delay=” 0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”nej” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

En bra försäljningsstrategi svarar på sju viktiga frågor:

 1. Vem är din ideala kund?
 2. Varför ska de köpa från ditt företag?
 3. Vad gör ditt företag unikt och hur kommunicerar du ditt värdeerbjudande?
 4. Hur ska du attrahera nya kunder?
 5. Hur ska du utöka dina nuvarande kunder och utveckla dina nuvarande relationer?
 6. Vilket är ditt viktigaste tillväxtmål?
 7. När förväntar du dig att se resultat?

Nyckeln till att uppnå långsiktigt hållbara intäkter är att knyta varje specifik försäljningsaktivitet, till genomtänkta mål som har data som stöd. De behöver också utvecklas med företagets långsiktiga vision i åtanke.

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentagevertical=” padding 0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Vår modell för strategisk försäljningsutveckling:

[/spb_text_block] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentagevertical=” padding 0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Vill du utveckla ditt företags försäljningsstrategi?

Boka en 4 timmars tillväxtworkshop med din styrelse, ledningsgrupp eller säljteam som en början på ditt strategiarbete.

Efter workshopen får du tydliga svar på följande:

 • Dina definierade tillväxtmål på kort och lång sikt
 • Ditt nuvarande tillstånd och prioriterade områden
 • Vilka nyckelbeteenden och färdigheter som behövs för att lyckas i ditt företag är
 • En kartläggning av dina viktigaste förändringar relaterade till processer, ledning, kultur och färdigheter/kompetenser

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column col_animation=”none” col_animation_delay=”0″ col_bg_color=”#063d7d” col_bg_type=”cover” col_parallax_image_movement=”fixed_0” col_speallax” col_speed_0” col_speed_0 vertical_offset="0" col_horizontal_offset=”0″ col_custom_zindex=”0″ col_sm=”4″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”20″ padding_horizontal=”20″ margin_vertical=”0″ margin_vertical=”0″ margin_vertical=”0″ marginal; -bottom: 0px;padding-top: 20px;padding-left: 20px;padding-right: 20px;padding-bottom: 20px;” border_styling_global=”default” el_class=”side-box” width=”1/3″ el_position=”last”] [spb_image image=”721″ image_size=”thumbnail” image_width=”80″ frame=”noframe” caption_pos=” hover” remove_rounded=”no” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” el_class=”img-circle” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ width=”1/1 ″ el_position=”first last”][/spb_image] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″_cs margin_vertical custom=”0″ ="marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Prata med mig om

Försäljningsstrategi:

[/spb_text_block] [spb_widget_area sidebar_id=”tjänster” el_class=”sticky” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [/spb_row] [spb_blank_spacer element_name=”50px” height=”50px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=”color” color_row_height=”content-height” row_style=”light” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” row_top_style=”ingen” row_bottom_style=”none_” row_”none_” parallax_nvideoa lay_”0” element_spacing =”nej” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”nej” row_expanding=”nej” row_animation=”ingen” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”yes” simplified_percentage_cs”_css”customs”=”customs ="marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;" border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″horizontal padding=”0″ ″ margin_vertical=”0″ custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Kunder som använder säljstrategi

[/spb_text_block] [spb_clients item_count=”6″ item_columns=”6″ category=”sales-training” carousel=”no” link_target=”_self” pagination=”no” width=”1/1″ el_position=”först sist ”] [/spb_row] [spb_blank_spacer element_name=”50px” height=”50px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_row element_name=”Rad hidden” wrap_type=”standard-width” row_bg_type=” color” color_row_height=”content-height” bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-topheight_style=”window-topheight_style”=rown_topheight_style” ”none” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no″ row_expanding=”row_expanding=”row_expanding=”row_animation=”no_animation=”no_animation=”row_animation” n_”de rad= ”yes” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_styling_global=”default” el_class=”hidden” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no=”0 padding_vertical ″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”marginal-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”först sist”]

Kundcase

[/spb_text_block] [spb_portfolio display_type=”standard” multi_size_ratio=”1/1″ fullwidth=”no” gutters=”yes” columns=”2″ show_title=”yes” show_subtitle=”yes” show_excerpt=”yes” hover_show_excerpt= ”no” excerpt_length=”20″ item_count=”2″ category=”Alla” order_by=”none” order=”DESC” portfolio_filter=”no” pagination=”none” button_enabled=”no” width=”1/1″ el_position="först sist"] [/spb_row]