Vill du att ditt företag ska växa snabbare?

Säljstrategi

Säljstrategi med Salesonomics

En tydlig säljstrategi är utan tvekan det viktigaste du kan göra för att accelerera din försäljning

Oavsett om du är ett nystartat företag som vill skala upp, ett medelstort företag som har satt nya tillväxtambitioner eller ett stort företag som vill ta nästa steg. Kommer företaget alltid att behöva mer intäkter för att accelerera tillväxten.

En bra säljstrategi svarar på 7 viktiga frågor:

 1. Vem är din ideala kund?
 2. Varför ska de köpa från ditt företag?
 3. Vad gör ditt företag unikt och hur kommunicerar ni ert värdeerbjudande?
 4. Hur ska du attrahera nya kunder?
 5. Hur ska du växa dina nuvarande kundsamarbeten och utveckla dina nuvarande relationer?
 6. Vilket är ditt viktigaste tillväxtmål?
 7. När förväntar du dig att se resultat?

Nyckeln till långsiktiga och hållbara intäkter är att knyta alla säljaktiviteter till genomtänkta mål. Med stöd av data behöver strategin utvecklas för att stötta företagets långsiktiga vision.

Vår modell för strategisk säljutveckling:

Vill du utveckla säljstrategin i ditt företag?

Boka en 4 timmars tillväxtworkshop med din styrelse, ledningsgrupp eller säljteamet som starten på ditt strategiarbete.

Efter workshoppen får du tydliga svar på följande:

 • Vilka dina definierade tillväxtmål på kort och lång sikt är
 • Ditt nuläge och dina prioriterade områden
 • Vilka nyckelbeteenden och färdigheter som krävs för att ni ska lyckas
 • En kartläggning över dina viktigaste förändringar i processer, ledning, kultur och kompetenser

Kunder som använder säljstrategi