Vi är specialister på att rekrytera säljare

Vi på Salesonomics är specialister på att rekrytera säljare och har lång erfarenhet av både försäljning och rekrytering. Vi vet precis vad som krävs för att du ska kunna rekrytera ditt företags nya stjärnor.

För oss är det viktigt att lära känna dig, din verksamhet och rollen som ska rekryteras. Vi arbetar därför med noga utvalda verktyg och frågor som säkerställer matchning – men också en hög kandidat- och kundupplevelse. Kvalitet bör vara självklar, inte frivillig. Vårt mål är att skapa samarbeten som utvecklas och håller över tid med hjälp av försäljningsträning och onboarding som gör att dina nyanställda vill stanna länge på företaget.

Ta också del av vår guide till effektiv onboarding.


Säljarekrytering är utmanande och viktigt

Att rekrytera säljare kan vara svårt utan rätt kompetens eller kontakter. De bästa säljarna är oftast redan på uppdrag och det är inte alltid lätt att locka dem till ditt företag. Men att rekrytera de allra bästa är inte heller det viktigaste – vår rekryteringsprocess bygger på en lite annan filosofi.

Rätt kunskap och erfarenhet är givetvis avgörande för att en nyanställd ska bli en bra matchning och snabbt komma i arbete. Men vi måste också fokusera på de parametrar som kanske inte alltid är lika synliga. Lika viktiga, om inte viktigare, är personliga egenskaper, värderingar, kultur och incitamentmodeller. En säljare som är din konkurrents stora stjärna kanske inte nödvändigtvis är en bra match för ditt företag.

Att hitta kandidater som också uppfyller alla dessa krav är svårt – och det är här vi kommer in i bilden. När vi hjälper dig med säljrekrytering behöver vi förstå dig och få en inblick i din verklighet, för att även kunna hitta nya säljare som bockar av alla viktiga kriterier.


Hur vi tänker kring rekrytering

Ditt företag – organisation och kultur
Bara för att en person har lyckats i en organisation betyder det inte att personen kommer att bli framgångsrik i ditt företag. Det är därför det är viktigt att förstå din organisation och kultur.

Teamet – ledarskap och kollegor
Människor trivs i team där de känner sig bekväma och med ett ledarskap som passar dem. Därför är det viktigt att förstå ditt ledarskap och dina kollegor i nära anslutning till den person du vill rekrytera.

Kandidaten – kompetens och egenskaper
Till sist tittar vi på vilken typ av person du söker. Vi tar både formell kompetens och personliga egenskaper i åtanke och hjälper dig att definiera vilken person vi ska leta efter.


Rekryteringsprocessen

1. Styrkortsmöte

Du får presentera dig själv, dina ansvarsområden och uppdelningen av din verksamhet där den nya medarbetaren kommer att arbeta. För att få en rikare/fullare upplevelse av hur det är att jobba på ditt företag kommer även ett par av dina kollegor att berätta mer om din verksamhet och din kultur.

2. Identifiera & attrahera

Vi samarbetar för att bygga en strategi för hur vi bäst når de kandidater som passar dina behov. Det är också här platsannonsen publiceras, där den inledande kandidatsökningen börjar och där tidslinjen sätts.

3. Första samtalet

Ett telefonsamtal där kandidaternas erfarenhet och bakgrund valideras. Vi följer en mall för att ställa rätt frågor och snabbt identifiera eventuella röda flaggor. Kandidater som klarar denna omgång har relevant bakgrund, kunskap och kompetens för tjänsten.

4. Personlighetstest

Kandidaten ombeds att genomföra ett personlighetstest. Tester som dessa ger oss aldrig några absoluta sanningar. De är bara lämpade för att ge oss så mycket information som möjligt om personen vi pratar med. Resultaten används för att ställa bättre frågor, för att identifiera inkonsekvenser och för att ge ytterligare värde i introduktionsprocessen.

5. Digital intervju

Det är här vi verkligen lär känna kandidaten med hjälp av en semistrukturerad och kompetensbaserad metodik. Vi använder även intervjumallar, rapporter från personlighetstesten och andra inlämnade dokument. Om kandidaten fram till denna punkt fortfarande är aktuell för tjänsten kommer vi att presentera kandidaten för dig och boka en intervju.

6. Intervjuer med dig

Första gången du träffar kandidaten deltar vi gärna så att vi kan ha en bättre diskussion efteråt. Beroende på vilken roll vi söker kan det bli flera intervjuer eller fall i denna omgång.

7. Referenser

När vi börjar nå slutet av processen vill vi prata med två referenser för varje slutkandidat. Med styrkortet i åtanke säkerställer och utvärderar vi kandidaternas kompetens, egenskaper och resultat. Något som vi gärna pratar om med referenserna är kultur, välbefinnande på arbetsplatsen och när kandidaten presterar som bäst.

8. Avtal

Du och kandidaten förhandlar fram ett slutligt avtal och rekryteringsprocessen är klar. Detta är dock en liten del av hela rekryterings- och introduktionsprocessen så vi schemalägger omedelbart en tid för att planera introduktionen.

9. Onboarding

Onboardingen är löst uppdelad i tre övergripande faser; Att lära sig, göra och leverera resultat. Läs mer om vår rollspecifika onboarding här.