Workshops

Förfina din intäktsstrategi med en skräddarsydd workshop från Salesonomics

Porträtt av Mathias Härenstam
Prata med mig om

Workshops

Lås upp tillväxt med sakkunnigt utformade workshops

På Salesonomics vägleder vi företag mot högkvalitativa intäkter genom noggrant utformade workshops. Våra intensiva sessioner är inriktade på att omdefiniera din intäktsstrategi, vilket ger en perfekt kickstart för din övergripande affärsstrategi.

Varför välja våra intäktsworkshops?

Strategiskt fokus: Dyk in i en strategisk genomlysning av dina intäktskanaler och lyft inställningen till försäljning och kundengagemang.

Kundcentrerade insikter: Förstå det föränderliga landskapet där kunder tar ansvar för mer av sin köpresa. Få insikter om hur du anpassar dina strategier för att möta dessa självstyrda kundresor.

Integrering av emotionell intelligens: Öka din ledningsgrupps emotionella intelligens för att skapa djupare kontakter med kunder och främja varaktiga och lönsamma relationer.

Praktiska strukturer för framgång: Lämna workshopen med åtgärder och praktiska ramverk som är skräddarsydda för att förbättra dina intäktsprocesser.

Kundresornas förändrade dynamik

I en tid då kunder ger sig ut på självstyrda köpresor är det avgörande att anpassa sig. De är mer informerade och förberedda än någonsin tidigare och utför omfattande forskning innan de engagerar sig med företag. Våra workshops tar upp denna förändring och utrustar din ledningsgrupp med strategier för att anpassa sig till och utnyttja denna trend.

Detaljer om våra workshops

Tidsåtgång: 3-6 timmar

Investering: 35 000 – 55 000 SEK

Målgrupp: Ledningsgruppen

Vad ingår?

Strategiska insikter: Få en djupare förståelse för dina definierade tillväxtmål på både kort och lång sikt.

Nulägesanalys: Identifiera din nuvarande position och prioritera viktiga områden för förbättring.

Viktiga beteenden och färdigheter: Upptäck de grundläggande beteenden och färdigheter som krävs för ditt teams framgång.

Kartlägg förändringar: Få en omfattande översikt över viktiga förändringar som behövs i processer, ledarskap, kultur och kompetenser.

Öka dina intäkter idag!

Ge ditt ledningsteam möjlighet att navigera i det föränderliga landskapet av kunddrivna köpresor. Genomgå vår workshop och förvandla din intäktsstrategi, vilket skapar förutsättningar för affärsframgång.

Investera i din framtid – anmäl dig till en workshop idag!