Kundutvecklingsprogram

Träna dina medarbetare för att optimera din intäktsmotor inom B2B.

Porträtt av Dennis Ericson
Prata med mig om

Kundutvecklingsprogram

Välkommen till vårt omfattande program i kunddriven intäktsutveckling – en resa skapad för att ge alla i ditt företag med kundkontakt verktygen som krävs för att driva intäkter. 

Detta program sträcker sig över 10 effektfulla sessioner, var och en strategiskt anpassad till vår kundutvecklingsprocess, vilket säkerställer en sömlös integration av kompetens och insikter i varje steg.

Processen för intäktsgenerering

Grafik över intäktsprocessen

Session 1: Sätta mål, prospektera, och identifiera möjligheter

 • Definiera förväntningar i teamet och sätt mål personliga mål
 • Identifiera vad som gör varje individ unik och lär dig mer om att skapa ett personlig varumärke
 • Identifiera resultatprojekt i olika nivåer

Session 2: Engagera effektivt

 • Lär dig tekniker för att identifiera relevanta beslutsfattare
 • Stick ut med kommunikationen via telefon, email och i sociala kanaler
 • Utveckla färdigheter för att hantera invändningar, hålla en hög aktivitetsnivå, och hitta framgångsexempel

Session 3: Bli en kunskapsledare

 • Förstå vikten av att bli en kunskapsledare i din bransch
 • Strategier för att etablera dig som kunskapsledare och påverka marknaden

Session 4: Förstå Emotionell Intelligens som en intäktsdrivare

 • Utforska effekten av emotionell intelligens för att öka intäkterna
 • Praktiska tekniker för att väva in emotionell intelligens i strategierna för kundutveckling

Session 5: Identifiera affärsmöjligheter och skapa intresse

 • Tekniker för att identifiera och fånga affärsmöjligheter
 • Lär dig strategier för att hålla målgruppen engagerad

Session 6: Bli en problemlösare

 • Skapa en övertygande lösningspresentation
 • Utveckla din förmåga att nyttja en struktur för invändningshantering

Session 7: Få ett beslut och leverera i världsklass

 • Lär dig strategier för att säkerställa engagemang och mappa upp nästa steg
 • Linjera förväntningar och leverera det lilla extra

Session 8: Följa upp, referera och skapa ambassadörer

 • Utveckla strategier för effektfulla uppföljningar.
 • Lär dig tekniker för att få fler referenser från dina nuvarande kunder.

Session 9: Fira framgångar, sätt mål och planera för framtiden

 • Reflektera över framgång och nådda milstolpar under programmet
 • Sätt mål för framtiden och välj områden att fortsätta utveckla
 • Skapa en roadmap för fortsätt framgång och tillväxt

Session 10: Diplomering

 • Programmet avslutas med en gemensam ceremoni
 • Presentera utfallet på resultatprojekten och visa alla verktyg från programmet
 • Träna på och bemästra konsten i konstruktiv feedback

Din investering:

300 000 kr för upp till 30 deltagare (fysiskt)

360 000 kr för upp till 30 deltagare (hybrid: 4 digitala tillfällen och 4 fysiska tillfällen)

Lyft din förmåga att generera intäkter, öka din emotionella intelligens och öka omsättningstillväxten. Följ med oss på denna transformationsresa.