7: Tips för att säkerställa rätt kompetens i organisationen 

Innehållsförteckning

Grafik från avsnitt 7 av vår podcast om Rätt kompetens i din organisation

Att hitta rätt kompetens är svårt då arbetsmarknaden ständigt utvecklas. Företag står inför utmaningen: “Hur navigerar vi oss i nuet samtidigt som vi förbereder oss för framtiden?”. När den formella kompetensen snabbt blir utdaterad behöver företag skapa en kultur av kontinuerlig utveckling och lärande. I framtiden blir företagens förmåga att anpassa sig avgörande för deras fortsatta tillväxt. Den digitala köparen ställer exempelvis högre krav på samarbetet mellan sälj och marknad. I denna artikel utforskar vi trendernas om väntar bakom hörnet, fem viktiga kompetenser inför framtiden och ger dig nya insikter kring organisering.

Vilka trender väntar bakom hörnet?

Med tanke på den snabba digitala utvecklingen pekar trenderna bakom hörnet mot en framtid där innovation står i centrum. Företagen och dess medarbetarna kommer behöva arbeta på nya sätt. Framför allt genom att vara flexibla, innovativa och ha en hög digital kompetens.

  1. Först blir det viktigt för företag att organisera sig med kunden i centrum. Ett konkret exempel på det kan vara att ställa om från en stor organisation med innesäljare till en organisation som förespråkar e-handel eftersom kunderna vill kunna handla online, även inom B2B.
  2. För det andra blir medarbetarnas anpassningsförmåga avgörande eftersom yrkesroller uppstår och förändras i en snabbare takt. För att klara av förändringarna behöver företag bli duktiga på att ge medarbetarna både verktyg och utbildning.
  3. Slutligen verkar framtiden bära med sig ett växande fokus på hållbarhet och etiskt företagande. Medarbetare vill i högre grad bidra till en bättre värld. I och med det stiger efterfrågan på innovation inom gröna teknologier och affärsmodeller.

Dessa trender understryker vikten av proaktivitet. Både för att identifiera möjligheter och hantera utmaningar. Nu till fem tips från studier gjorda av både LinkedIn och Gartner.

Du måste identifiera framtidens kompetensbehov

Det finns de som säger att medarbetarna är ett företags absolut viktigaste tillgång. För att de fortsatt ska kunna vara den viktigaste tillgången behöver du också ge rätt förutsättningar. Om du ska ha en chans att ge medarbetarna rätt förutsättningar behöver du identifiera vilka kompetenser som kommer vara avgörande. Det är inte längre en fördel att ha koll på framtidens kompetensbehov – det är en nödvändighet. 

Organisationer som aktivt arbetar med att förstå vilka färdigheter och kompetenser som kommer att efterfrågas kan positionera sig bättre. Det att det kommer kunna växa mer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta innebär att regelbundet granska och uppdatera rekryteringsstrategier, investera i medarbetarnas kontinuerliga utveckling, och främja en kultur av lärande. Genom att identifiera framtidens kompetensbehov kan organisationer också bli mer målinriktade i jakten på nya talanger. Detta eftersom de kan säkerställa att de lockar till sig personer med rätt färdigheter och därigenom bygga en organisation som är redo att möte framtidens utmaningar. 

Att förbli proaktiv och våga blicka framåt är en strategi för att säkerställa företagets tillväxt och överlevnad på en föränderlig marknad.

Dataanalys: En viktig kompetens för framtidens medarbetare

“Dataanalys? Är inte det bara för personer med titeln Data Scientist?” kanske du tänker. Så är det inte längre och framför allt kommer det inte att vara så i framtiden. Att kunna samla in, analysera och tolka stora mängder data är relevant för nästintill alla roller i företaget. Företag som förbereder sina team med utbildning och träning inom dataanalys kommer kunna göra mer välgrundade beslut. När vi idag kan samla in i stort sett vilken data som helst, blir det extra viktigt att kunna tolka all data. Det handlar om att kunna se mönster och trender. Att upptäcka strategiska fördelar och konkurrenskraftiga vinklar som annars förblir dolda. Därför är investeringar som görs inte bara positivt för medarbetarens utveckling utan även en direkt investering i företagets fortsatta framgång. 

Varför digital marknadsföring är en viktig kompetens

Kundernas köpbeteenden förändras och det har gjort att vi får mindre tid tillsammans med våra kunder. Förr hade du 80 % av tiden tillsammans med kunden och de gjorde 20 % av kundresan på egen hand. Idag är det snarare tvärtom och du får bara vara med på 20 % av resan. Vad det innebär är att personer med kundkontakt, säljare till exempel, behöver bli bättre på att utbilda kunderna tidigt i köpresan. Vi har tidigare skrivit om hur viktigt det är att bli en kunskapsledare. Väldigt förenklat så betyder det att varje person med kundkontakt bygger sina personliga varumärken och genom det blir som små marknadsavdelningar. Här har marknadsavdelningen en viktig roll i att utbilda och stötta säljarna med innehållsproduktion, paketering, grafik och annat. 

Personerna med kundkontakt har en annan superviktig roll i den digitala marknadsföringen eftersom de ofta får ta del av värdefull information när de pratar med kunderna. Här behöver de vara duktiga på att informera och utbilda marknadsavdelningen om vilka utmaningar kunderna faktiskt sitter med. Dessutom är det viktigt att de delar varför kunderna valde ditt företag, vad de uppskattar med er lösning och inhämtar kraftfulla säljargument direkt från kunderna. Det gör att marknad kan genomföra skräddarsydda kampanjer som träffar målgruppen rätt i hjärtat. 

Kunskap i digital marknadsföring blir en viktig kompetens för hela intäktsorganisationen för att bygga starka varumärken och budskap som resonerar med kunderna. 

Kundkännedom – en viktig nyckel i intäktsprocessen

Kundkännedom är en otroligt viktig nyckel i intäktsprocessen för att kunna optimera intäktsstrategin. Det handlar om att djupgående förstå kundernas behov, preferenser och köpbeteende, vilket möjliggör effektivare intäktsstrategier och marknadskampanjer. Genom att lära medarbetarna vikten av att förstå kunden kan företag och personer med kundkontakt bli mer rådgivande i affärsdialogerna. Det leder inte bara till ökad kundnöjdhet utan också en stärkt lojalitet hos kunderna. En stark kundkännedom hjälper även till att se nya affärsmöjligheter som leder till förlängda samarbeten och resultat. 

Därför är problemlösning en avgörande kompetens

Problemlösningen kan alltid tänkas vara en viktig egenskap, det håller vi med om. Anledningen till att den är extra viktig för att säkerställa rätt kompetens i din organisation beror på dagens innovationstakt. Du kan omöjligt förbereda dina medarbetare på alla utmaningar och problem de kan stöta på i sina arbeten. Därför blir det viktigt att utveckla deras förmåga att lösa problem självständigt. Dessa problem kan finnas internt i organisationen men framför allt handlar det om att bli duktig på att lösa kundernas problem. 

En central del är det kreativa tänkandet, kritiska analysen och förmågan att tillämpa kunskap praktiskt. Problemlösningen gör det möjligt för individer och team att effektivt identifiera, analysera och övervinna hinder. Något som leder till fler innovativa lösningar, förbättrade processer och fler nöjda kunder. 

Denna kompetens bidrar inte bara till organisationens tillväxt och anpassningsförmåga utan också till individens personliga utveckling och karriärframgång. 

Sammanfattning

För att lyckas framöver måste företag anamma ny kunskap och vara flexibla. Viktiga områden att fokusera på inkluderar dataanalys, digital marknadsföring, att förstå kunderna bättre, och vara duktiga på att lösa utmaningar. De behöver förstå hur de ska organisera sig, vilka egenskaper de kan träna och utbilda inom, och när de behöver rekrytera. Genom att göra detta kan företag säkra sin framtid och fortsätta växa. 

Letar du efter fler insikter om hur du säkerställer rätt kompetens i din organisation? Lyssna på Otto (medgrundare av Salesonomics) och Niklas (Rekryteringschef på Talentonomics) diskussion i vår podcast "The hybrid customer journey". 

Simon Blanche

Simon Blanche