10: Fyra steg för att förvandla ditt företag till en intäktsmotor

Innehållsförteckning

Avsnitt 10 - intäktsmotor

I det här blogginlägget kommer vi att dyka djupt ner i avsnittet "4 steg för att förvandla ditt företag till en intäktsmotor" från Salesonomics podcast "Den hybrida kundresan". Tillsammans med experterna Mathias Härenstam och Otto Dahlin, går vi igenom en kraftfull process med 4 steg som hjälper dig att optimera din B2B-strategi och få fart på din intäktsmotor.

Varför är det viktigt att göra en tillväxtbesiktning?

Innan vi sätter igång är det viktigt att förstå varför en strukturerad strategi är så avgörande.

I poddavsnittet återberättar Mathias en kort berättelse som vår kollega Dennis ofta använder i kundmöten. Dennis flyttade nyligen in i ett äldre hus och ville, inspirerad av grannarna i området, sätta upp solpaneler på taket för att minska elkostnaderna.

Men innan han gjorde det tog han kontakt med en besiktningsman för att rådgöra om solpaneler på taket var rätt beslut. Efter att ha svarat på ett antal frågor identifierade besiktningsmannen att husets isolering var bristfällig på grund av gamla fönster och dörrar.

Dennis hade kunnat sätta upp solpaneler på taket, men det smartaste var att först säkerställa att huset behöll värmen innan han installerade solpaneler. Det var precis vad han gjorde, och resultatet är att han har lyckats halvera sina elkostnader och har betydligt lägre kostnader än sina grannar som bara satte upp solpaneler på taken.

Precis på samma sätt baserar många företag sina beslut på vad andra gör, magkänsla och antaganden, vilket sällan leder till långsiktig framgång. Genom att istället göra en tillväxtbesiktning och följa en datadriven strategi baserad på fakta och insikter kan du fatta välgrundade beslut som optimerar din intäktsmotor.

Steg 1: Genomför en tillväxtbesiktning

Tillväxtbesiktningen hjälper dig att gå från antaganden till fakta och säkerställer att du optimerar rätt saker.

Så, hur genomför man då en effektiv tillväxtbesiktning? Här är några av de centrala delarna:

 • Analysera din befintliga situation: Gå igenom din försäljningsdata, kundnöjdhet och interna processer. Identifiera styrkor och svagheter.
 • Intervjua kunder: Prata med både befintliga och potentiella kunder för att förstå deras behov, utmaningar och köpresa. Vad tycker de fungerar bra idag? Vad kan förbättras?
 • Kartlägg dina konkurrenter: Vilka är dina största konkurrenter? Hur positionerar de sig på marknaden? Vilka är deras styrkor och svagheter?
 • Analysera din interna kompetens: Har du rätt personer på plats med rätt kompetens för att nå dina mål? Behöver du rekrytera ny personal eller utbilda befintliga medarbetare?

Genom att kombinera dessa element får du en 360-graders vy över din verksamhet. Du kan då börja identifiera de områden som har störst potential för förbättring och lägga en solid grund för att optimera din intäktsstrategi.

Steg 2: Skapa en insiktsbaserad strategi

I detta steg skapar och prioriterar du de initiativ som ger dig mest värde. Att inkludera potentiella kunder, eller "prospekts", i dina undersökningar ger en bredare bild av marknaden och framtida trender. Kombinerat med intern kunskap från medarbetare får du en helhetsbild som möjliggör en framgångsrik strategi.

Så hur skapar du då en effektiv insiktsbaserad strategi? Här är några nyckelmoment:

 • Analysera dina insikter: Gräv djupt ner i informationen från tillväxtbesiktningen. Identifiera mönster, trender och områden för förbättring.
 • Sätt tydliga mål och KPI:er: Vad vill du uppnå med din strategi? Definiera SMARTa mål (Specifika, Mätbara, Uppnåeliga, Relevanta och Tidsatta) och tillhörande KPI:er (Key Performance Indicators) för att mäta din framgång.
 • Utveckla en detaljerad plan: Bryt ner din strategi i konkreta och genomförbara steg. Vem ska göra vad? När ska det göras? Använd verktyg som projektplaner och ansvarsfördelning för att säkerställa effektiv implementation.

En insiktsbaserad strategi fungerar som en kompass för ditt företag. Genom att basera dina beslut på fakta och data kan du öka försäljningen, lönsamheten och tillväxten.

Steg 3: Förstärk din organisation

Genom att analysera din kompetens i ljuset av strategin kan du identifiera gap och utvecklingsområden. Kanske behöver du utbilda befintlig personal eller rekrytera nya talanger med specifika kunskaper.

Men det handlar inte bara om kompetens. Förändringar kräver även en öppenhet för lärande och en vilja att anpassa sig. Att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring där medarbetarna uppmuntras att utvecklas är avgörande för långsiktig framgång.

Så hur förstärker du då din organisation för ökad tillväxt? Här är några viktiga delar:

 • Kompetensutveckling: Ge dina medarbetare möjlighet att utvecklas genom utbildningar och träning. Se till att de har rätt verktyg och kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
 • Rekrytering: Behöver du komplettera teamet med nya talanger? Se till att rekrytera personer med rätt potential, kompetens och erfarenhet för att uppnå era tillväxtmål.
 • Kulturförändring: Skapa en kultur av lärande och utveckling. Uppmuntra medarbetare att dela idéer och feedback. Hjälp dem att förstå hur deras roll bidrar till den övergripande strategin.

Genom att förstärka din organisation säkerställer du att du har rätt personer på rätt plats för att genomföra din strategi. Detta är en avgörande faktor för att optimera din intäktsmotor.

Steg 4: Optimera din intäktsprocess

En optimerad intäktsprocess innebär att du effektiviserar alla steg som leder till en betalande kund, vilket i slutändan leder till ökad försäljning och lönsamhet.

Något som blir avgörande i det arbetet är att använda smarta verktyg och system. Ett Customer Relationship Management (CRM)-system kan till exempel hjälpa dig att hantera kundrelationer på ett effektivt sätt. Genom att automatisera repetitiva uppgifter frigörs värdefull tid för dina medarbetare, så att de kan fokusera på mer strategiska aktiviteter.

Men det handlar inte bara om teknik. Att skapa en sömlös kundupplevelse genom hela kundresan är en annan viktig del. Från det första mötet med ditt varumärke till själva köpet och efterföljande service.

Så hur optimerar du då din intäktsprocess för ökad tillväxt? Här är några tips:

 • Implementera smarta verktyg: Använd CRM-system, marketing automation-verktyg och andra relevanta system för att automatisera processer och öka effektiviteten.
 • Skapa en sömlös kundupplevelse: Kartlägg kundresan och se till att varje interaktion stärker kundens upplevelse om ditt företag. Optimera din hemsida och digitala kanaler för att underlätta köp och konverteringar.
 • Analysera och förbättra: Mät dina resultat kontinuerligt och identifiera områden för förbättring. A/B-testa olika delar av din intäktsprocess för att se vad som fungerar bäst.

Genom att optimera din intäktsprocess säkerställer du att varje steg är effektivt och kundfokuserat.

Avslutning: Ta kontroll över din tillväxtresa

Det handlar om en strukturerad strategi, datadrivna beslut och en vilja att kontinuerligt förbättra. Genom att följa de fyra stegen som presenterats i det här blogginlägget kan du lägga grunden för en framgångsrik tillväxtresa:

 1. Genomför en tillväxtbesiktning
 2. Skapa en insiktsbaserad strategi
 3. Förstärk din organisation
 4. Optimera din intäktsprocess

Är du redo att ta nästa steg?

 • Ladda ner vårt whitepaper "Den hybrida kundresan" helt gratis för att få en fördjupad kunskap om hur du optimerar din intäktsmotor.
 • Kontakta oss och få reda på hur vi kan hjälpa dig att öka försäljningen och lönsamheten i ditt företag.
 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fler tips och råd om B2B-strategi och försäljning.

Tveka inte att investera i din tillväxtresa. Genom att optimera din B2B-strategi och förvandla ditt företag till en intäktsmotor tar du kontrollen över dina intäkter och din lönsamhet.

Bild på Simon Blanche

Simon Blanche