Optimera emotionell intelligens med EQ-i 2.0

Emotionell intelligens står för 58% prestanda i alla typer av jobb och är din största konkurrensfördel i dagens hybridvärld.

Information

Tester:

EQ-i 2.0 eller EQ 360°

Till vem?:

Alla i en kundinriktad roll

Plats:

Hybrid (online eller personligen)

Pris:

EQ-i 2.0: 5000 SEK per anställd

EQ 360°: 15 000 SEK per anställd

Vad du får:

EQ-i 2.0: Emotionell intelligenstest och 1 timmes individuell coachning

EQ 360°: Flera känslomässiga intelligenstester (för kamrater, chefer, etc.) och 1 timmes ledarskapscoachning

EQ-i 2.0 grafik

Vad skulle det betyda för ditt företag om du mätte och förbättrade dina anställdas känslomässiga intelligens?

Erörelseintelligens (EQ) är träningsbar jämfört med IQ som är statisk. 

EQ-i 2.0 är världens ledande EQ-bedömning och består av insikter från årtionden av forskning (107 451 sidpublikationer)

Vi hjälper dig att öka din företagets intäkter genom att träna dina anställdas känslomässiga förmågor. 

Gå med i 75% of Fortune 500-företag by integrera EQ-i 2.0 och EQ 360°-test i din organisation till förbättra din prestation. 

Varför EQ-tester?

Vad ingår i testerna?

Få en tydlig förståelse av din känslomässiga intelligens

Vad får du när du köper EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 ger värdefulla insikter in i a personens emotionell intelligens baserad på 5 områden och 15 förmågor. 

Förstå och förbättra din EQ kan stärka sociala färdigheter, bygga starkare kundrelationer och förbättra prestanda. 

1. Emotional Quotient Inventory 2.0 (EQ-i 2.0):

Du får en emotionell intelligenspoäng jämfört med en normgrupp. Gör poäng med 5 områden och 15 förmågor.

2. Individuell coachningssession

Du får en 1h individuell coachningssession.

Få en 360 graders bild av din emotionella intelligens

Vad får du när du köper EQ 360°?

EQ 360° ger detaljerad feedback från underordnade om olika nivåer och skapar en djup förståelse för din känslomässiga intelligens.

Dess används för att förbättra prestanda i yvårt företag genom att förbättra företagets ledarskap.

1. Emotional Quotient Inventory 360 (EQ 360):

Du får en emotionell intelligenspoäng jämfört med en normgrupp. Gör poäng med 5 områden och 15 förmågor. EQ 360 inkluderar också feedback från kamrater, chefer, direktrapporter och andra relevanta personer.

2. Individuell coachningssession

Du får en 1 timmes individuell ledarskapsfeedbacksession.

Ansök nu

Ansök idag

Information

Tester:

EQ-i 2.0 eller EQ 360°

Till vem?:

Alla i en kundinriktad roll

Plats:

Hybrid (online eller personligen)

Pris:

EQ-i 2.0: 5000 SEK per anställd

EQ 360°: 15 000 SEK per anställd

Vad du får:

EQ-i 2.0: Emotionell intelligenstest och 1 timmes individuell coachning

EQ 360°: Flera känslomässiga intelligenstester (för kamrater, chefer, etc.) och 1 timmes ledarskapscoachning