67% av säljarna lyckas inte nå sin budget

Innehållsförteckning

De tre nivåerna av mål hjälper dig att bryta nya barriärer och spränga din budget

Enligt studien av The TAS Group och Salesforce i samarbete, misslyckas två tredjedelar av alla säljare att nå sina individuella budgetar.

Misslyckanden är en vanlig företeelse inom försäljning och många skulle kalla det en lärande upplevelse, vilket är helt sant. När vi lärde oss gå föll vi mycket i början, när vi lärde oss cykla kraschade vi och dunkade i knäna och armbågarna.

Vad händer om vi ser på misslyckanden på fel sätt? Tänk om det bara leder till fler misslyckanden och skapar beteende hos personen som leder till lägre prestation? Det kan låta extremt, men forskning visar hur uteblivna försäljningsmål kan hindra säljare från att lyckas.

Dr Michael Ahearne och hans team vid University of Houston genomförde en studie av flera säljare under en period av 6 månader för att mäta deras framgång.
En av de viktigaste insikterna som framkom från studien var att säljare som började uppleva dåliga prestationer, som att inte uppnå sina personliga mål, snabbt började förändra sitt beteende gentemot kunder.

Ju fler misslyckanden de upplevde, desto mer skiftade de från kundfokuserade beteenden till säljfokuserade beteenden. De började med andra ord sälja och slutade verkligen försöka förstå varje kunds unika behov för att kunna skräddarsy en lösning. De gick från att vara en rådgivande rådgivare till en övertygande säljare och resultatet blev ännu sämre.

När vi sätter upp mål gör vi ofta misstaget att bara sätta en nivå av målet. Detta kommer att innebära att du blir den tredje som lyckas eller två tredjedelar att misslyckas.

I den här artikeln vill jag inspirera dig att börja sätta upp tre nivåer av mål. Det kommer att leda till fler framgångar, bättre beteenden och viktigast av allt, du kommer att börja tänja på din egen potential.

Nivå 1: Säkerhetsnivån

Sätt upp mål baserat på vad du VET att du kan! De flesta börjar på den här nivån! De sätter upp nya mål baserat på något de vet att de kan göra eller uppnå. Detta är baserat på deras tidigare erfarenhet och deras nuvarande prestation.

Problemet med detta är att det inte finns någon inspiration och tillväxt. Målet får dem inte att sträcka eller växa på något sätt. Jag säger också att denna nivå av mål bör ligga i linje med den budget som företaget förväntar sig för att hålla dig i ditt jobb.

Nivå 2: Den realistiska nivån

Sätt upp mål baserat på vad du TROR att du kan göra!

På den här nivån sätter vissa modiga människor upp mål baserat på vad de tror att de kan göra. De är lite mer äventyrliga, men utmaningen på den här nivån är väldigt lik nivå 1 – vad de tror att de kan göra är också baserat på vad de har gjort tidigare.

Jag brukar säga att mål på en realistisk nivå ska kännas som att det finns en 50% chans att lyckas. För att lyckas på realistisk nivå kommer du att se att du ändrar ett antal områden från vad du har gjort tidigare.

Nivå 3: Den barriärbrytande nivån

Sätt upp mål utifrån vad du drömmer om och vad du verkligen vill!

Det här är nivån för att våga drömma, på riktigt. Detta är för de människor som arbetar för att det de verkligen vill ska lyckas. De vet inte hur de kommer att uppnå sitt mål men de vet att de kommer att göra det. Att gå efter det man verkligen vill kräver mod och tro på det okända. Det kräver också att du är öppen för att förändra ditt sätt att arbeta.

Syftet med att sätta upp mål

Om ett mål du har satt inte får dig att växa och utvecklas är det inte ett mål. Syftet med att sätta ett mål är inte att uppnå eller få något. Det är att använda mer av din potential i processen att nå målet. Du kommer inte att vara samma person när du når ditt mål. Du kommer att öka din medvetenhet om vad du kan göra.

Handlingsplan

Se över dina mål och avgör om de utmanar dig och får dig att växa. Om inte, bestäm om dessa specifika mål fortfarande är viktiga för dig.
Börja med att sätta upp mål baserat på nivå 3, ett riktigt barriäröverskridande mål. Vad är det du egentligen vill uppnå?

En fråga du kan använda för att sätta upp mål som är riktigt viktiga: Om tid och pengar inte var ett problem, vad skulle du välja att göra, skapa eller uppnå?

Det viktigaste nu är att bryta ner dina mål i konkreta aktiviteter du behöver göra för att lyckas. Dela upp aktiviteterna efter månad, vecka och dag.
Se till att du vet vilka aktiviteter som krävs för varje nivå i målet.

Sedan börjar den fantastiska resan, med fokus varje dag på att uppnå aktiviteterna för ditt barriäröverskridande mål. Ibland kommer du att lyckas och när du inte gör det har du säkert lyckats med de aktiviteter som krävs för nivå 1 eller nivå 2. Det betyder att från och med nu inga fler misslyckanden, det handlar om vilken nivå du lyckas med idag.

Lycka till!

Bild på Simon Blanche

Simon Blanche