Vad är SMART-modellen?

Innehållsförteckning

Enkelt uttryckt är SMART-modellen en tydlig beskrivning av ett mål. Modellen består av fem ord och varje ord är en fråga som ska besvaras för att specificera målet i fråga. Det används inom ett antal olika områden. Det handlar bland annat om försäljning, men också personlig utveckling och projektledning – för att nämna några exempel.

Så vad står SMART för? De fem orden är följande:

 • Sspecifik
 • Mmätbara
 • Aaccepterade
 • Realistiska
 • Tim-bunden

Ibland attraktiv eller ambitiös används som ett alternativ till accepterad. Tidsbunden kan bytas mot tidsinställd eller tidsbegränsad.

Hur används SMART-modellen för att uppnå mål?

Som du säkert redan vet är mål avgörande för din framgång, särskilt inom försäljning. Och med SMART målsättning är målet lättare att uppnå. SMART är en av de mest effektiva modellerna, men också en av de mest använda, när det kommer till målsättning. Som sagt, det är viktigt att känna till denna användbara modell – oavsett mål. Nedan är de fem steg som du arbetar med för att sätta SMARTa mål.

Vill du öka dina chanser att lyckas med försäljning? Då vore det bäst om du också hade en tydlig säljstrategi. Läs mer om strategiutveckling och hur Salesonomics kan hjälpa dig förbättra din försäljningsstrategi här.

1. Specifik – formulera ett specifikt mål

Vi börjar med det första ordet – specifikt. Ett SMART mål ska alltid vara tydligt och specifikt. När målet är specifikt är det också mycket lättare att uppnå. Du vet vilka ansträngningar du ska fokusera på. Formulera ett specifikt mål genom att svara på följande frågor:

 • WHO är inblandad i målet?
 • Vad vill jag uppnå?
 • Varför är det viktigt för mig att uppnå detta mål?
 • Var ska målet uppnås?
 • Vad är resurserna eller begränsningarna?
 • När vill jag uppnå detta mål?

2. Mätbart – vad kan mätas?

För att uppnå ditt mål föreslår SMART-modellen att framsteg mot målet helst bör vara mätbara och det bör vara tydligt vad det innebär att uppnå det. Några exempel på mål du kan uppnå med SMART-modellen är:

 • Generera 50 nya kunder
 • Öka försäljningen med 10%
 • Uppnå en lönsamhet på minst 10% på verksamheten

Att mäta framsteg är viktigt för att hålla dig (och eventuellt andra involverade) motiverad. Annars kommer du inte att kunna säga om du närmar dig ditt mål, eller om du överhuvudtaget kommer att kunna nå det. Genom att mäta framsteg kommer du att hålla fokus, hålla deadlines och känna dig motiverad genom att hela tiden komma ett steg närmare mållinjen.

Ett mätbart mål bör ta upp följande frågor:

 • Vilken mätbar enhet ska användas?
 • Hur många eller hur mycket?
 • Vad krävs för att målet ska anses uppnått?

3. Accepterat – finns det acceptans?

Har du och andra inblandade anammat och accepterat målet och finns det motivation att uppnå det? Det är viktigt att ha kontroll över målet. Se till att det finns en plan som driver alla framåt.

Ett accepterat mål svarar vanligtvis på följande frågor:

 • Är jag beredd att genomföra målet?
 • Är målet värt det arbete som krävs?
 • Är timingen rätt?
 • Stämmer målet med mina andra insatser?
 • Är jag rätt person för att nå målet?

4. Realistiskt – kan målet uppnås?

Ett SMART mål ska också vara realistiskt. Målet kommer att behöva tänja på dina gränser för att uppnå resultat, men det bör fortfarande vara möjligt. Ett realistiskt mål kan svara på följande frågor:

 • Hur kan jag nå målet?
 • Hur realistiskt är målet baserat på nuvarande begränsningar?
 • Finns nödvändiga resurser tillgängliga? Om inte, vad krävs för att nå målet?
 • Har andra uppnått målet före mig?

5. Tidsbestämt – när ska målet uppnås?

Ett SMART mål bör ha ett start- och slutdatum. Du behöver en deadline och något att jobba mot. När målet är tidsbestämt ser du till att vardagliga uppgifter inte prioriteras framför dina långsiktiga mål.

Ett tidsbestämt mål kan svara på följande frågor:

 • Har målet en deadline?
 • När kommer jag att ha uppnått målet?
 • Vad kan jag göra om sex månader?
 • Vad kan jag göra om sex veckor?
 • Vad kan jag göra idag?

Vad är dubbel-SMART målsättning?

Det är också viktigt att du kollar vilka känslor som det aktuella målet ska skapa. Målet ska kännas:

Stimulerande
Mmeningsfullt
Aattraktiva
R-roligt (en direktöversättning från svenska)
Tokej

Glöm inte att alltid kontrollera målet på dubbel-SMART checklistan.

För- och nackdelar med SMART-modellen

Som med alla modeller finns det förstås för- och nackdelar med SMART. Nedan tittar vi på några av de viktigaste.

Nackdelar med SMART-modellen

 • Mindre effektiv för kvalitativa mål
 • Kan göra långsiktiga mål mindre flexibla
 • Brist på aktiviteter för att nå mål

Fördelar med SMART-modellen

 • En tydlig väg mot målet
 • Lättare att spåra framsteg
 • En tydlig plan för framgång
 • Motiverar att fokusera på framtida lönsamhet
 • Bryter ner stora mål i mindre bitar

Varför ska jag använda SMART-modellen?

Att sätta upp tydliga och koncisa mål är alltid viktigt, oavsett vad målet är och om du uppnår det ensam eller i grupp. När du arbetar mot ett mål är det viktigt att du känner dig motiverad och inspirerad. Det är mycket viktigt att du förstår projektet och tror på det arbete som utförs. Om ni är en grupp ska alla inblandade ha förtroende för projektet och känna sig motiverade. Så uppnår du ett effektivt arbete som också tar dig ett steg närmare målet varje dag.

När det blir tufft, när du drabbas av en svacka och känner att du inte kommer någonstans, är SMART målsättning avgörande. Med SMART-modellen är du medveten om dina framgångar och du vet vad som krävs för att ta nästa steg. Dessutom vet du vad du kan förvänta dig vid mållinjen. De bästa resultaten kommer från bra, genomtänkt målsättning, och det är vad SMART ger dig. Men kom ihåg att det krävs träning för att SMART-modellen ska fungera optimalt.

Har du precis rekryterat nya säljare som snabbt behöver komma in på rätt spår och arbeta mot uppsatta mål? Eller känner du att dina befintliga säljare kan nå ännu högre nivåer? Då är vi på Salesonomics här för dig. Vi utbildar dina säljare så att ni tillsammans kan nå mål och önskat resultat av era investeringar.

Simon Blanche

Simon Blanche