Kundnytta: Vad är det och varför är det viktigt?

Innehållsförteckning

Ta dina säljkunskaper till nästa nivå genom att bli expert på kundnytta. Att förstå och möta kundernas behov på ett unikt och värdefullt sätt hjälper dig att bygga starka affärsrelationer och öka din framgång. Upptäck hur du som säljare kan arbeta med kundnytta för att erbjuda skräddarsydda lösningar som gör skillnad. I den här artikeln kommer vi att introducera dig till begreppen kundnytta och kundvärde och guida dig till hur du bäst skapar värde för kunden.

Vad är en kundnytta?

Kundnytta är en term som används inom försäljning, marknadsföring och företagsekonomi för att beskriva fördelen eller fördelen som en kund får av att använda eller köpa en produkt eller tjänst. Kundnytta fokuserar på de fördelar eller resultat som kunderna upplever när de möter deras behov genom att använda en specifik produkt eller tjänst.

För att skapa kundnytta är det viktigt att förstå kundernas behov och önskemål – det är här en behovsanalys kan vara av värde. Men också att designa dina produkter och tjänster på ett sätt som tillgodoser dessa behov på bästa möjliga sätt. Genom att erbjuda hög kundnytta kan företag bygga starka relationer med sina kunder, öka kundlojaliteten och särskilja sig från konkurrenterna på marknaden.

Abstrakt eller konkret kundnytta?

Kundnyttan kan vara både konkret och abstrakt. Konkreta kundnytta kan vara i form av funktionella fördelar, som att en produkt är enkel att använda, och pålitlig, eller erbjuder extra funktioner som underlättar kundens arbete eller livsstil. Abstrakta kundfördelar kan vara känslomässiga eller psykologiska fördelar, till exempel en produkt som ger status, bekräftelse eller en positiv upplevelse.

Vad är skillnaden mellan kundnytta och kundvärde?

Kundnytta är nära relaterade till kundvärde. Kundnytta är det värde kunden vill få ut av en produkt eller tjänst. Det inkluderar både det upplevda värdet av erbjudandet och den upplevda kostnaden, inklusive priset och andra resurser som kunden måste offra.

Skillnaden mellan dessa begrepp är alltså att kundnyttan fokuserar på de konkreta fördelarna och resultaten som kunden får av att använda produkten eller tjänsten. Kundvärde, å andra sidan, tar hänsyn till både fördelarna och resurserna som kunden behöver investera för att uppnå fördelarna, och värdet som kunden vill få ut av ett köp.

Exempel på kundfördelar

Vi ska nu gå igenom ett exempel på kundnytta för att göra beskrivningen av konceptet och dess syfte ännu tydligare.

Låt oss säga att du säljer en mobiltelefon. Kundfördelar i det här fallet kan vara att telefonen har ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt för kunden att navigera och använda olika funktioner. Det kan också vara så att telefonen har en snabb och pålitlig prestanda, vilket gör att kunden kan använda appar, surfa på internet och utföra olika uppgifter snabbt och enkelt.

En ytterligare kundfördel kan vara att telefonen har en högkvalitativ kamera, vilket gör att skarpa och professionella bilder kan tas. Detta kan vara särskilt värdefullt för kunder som är intresserade av fotografi och sociala medier.

Genom att erbjuda en mobiltelefon med dessa funktioner kan du leverera kundfördelar genom att tillgodose kundernas behov av enkelhet, prestanda, kvalitet och säkerhet. Detta skapar en positiv upplevelse för kunden och ökar chanserna att kunden blir lojal mot varumärket och rekommenderar produkten till andra.

Vikten av att lära känna kunden på djupet

För att uppnå kundnytta krävs kunskap. Eller snarare, djupare kunskap som hur din kund tjänar pengar och vilka utmaningar de står inför.

Genom att investera tid och kraft, och verkligen lära känna dina kunder, kan du skapa skräddarsydda lösningar som är direkt relevanta och värdefulla för varje enskild kund. Varje kund har unika behov, preferenser och utmaningar. Genom att förstå deras verksamhet, bransch, mål och värderingar kan du anpassa ditt erbjudande och kommunicera hur produkten eller tjänsten kan lösa deras specifika problem. Detta gör det möjligt att leverera skräddarsydda kundnytta och öka chanserna att kunden ser värdet av produkten eller tjänsten.

Läs även vår guide till bra kundservice.

Hur arbetar en säljare med kundnytta?

Det finns viktiga principer och strategier att känna till när det kommer till kundnytta. Här är några sätt på vilka du kan skapa värde för dina kunder:

1. Förstå kundens behov

Du måste ta dig tid att verkligen förstå kundens behov och utmaningar. Detta kan uppnås genom att ställa öppna frågor, lyssna aktivt och vara engagerad i samtalet. Genom att få en tydlig bild av kundens behov kan du anpassa ditt erbjudande för att möta de behoven på bästa möjliga sätt.

2. Erbjud skräddarsydda lösningar

Efter att ha förstått kundens behov kan du erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta dem. Genom att skräddarsy ditt erbjudande och kommunicera de specifika fördelarna till kunden kan du tydligt visa hur produkten eller tjänsten kan ge kundnytta och lösa problem.

3. Kommunicera tydliga fördelar

Du bör kommunicera de unika fördelarna med din produkt eller tjänst och hur dessa kan bidra till kundnytta. Detta kan inkludera att spara tid, minska kostnader, förbättra effektiviteten eller öka intäkterna för kunden. Tydlig och övertygande kommunikation är avgörande för att visa värdet och fördelarna.

4. Bygg långsiktiga relationer

Att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med kunder är viktigt för att bygga förtroende och fördjupa förståelsen för deras behov över tid. Säljaren bör sträva efter att vara en pålitlig rådgivare och partner till kunden och fortsätta att erbjuda värde även efter att affären avslutats. Genom att bygga starka relationer kan du ökad försäljning och kundnytta över tid.

5. Uppföljning och utvärdering

Efter att en affär genomförts är det viktigt att följa upp och utvärdera resultatet för att säkerställa att kunden uppnår förväntade fördelar. Genom att vara lyhörd för kundfeedback och proaktivt ta itu med eventuella utmaningar eller problem kan du visa att du verkligen bryr dig om kundens framgång och fortsätter att leverera kundfördelar på lång sikt.

Genom att arbeta med dessa principer och strategier kan du som säljare effektivt fokusera på att skapa kundnytta och bygga långsiktiga och givande relationer med dina kunder.

Boka säljutbildning på Salesonomics!

Att förstå kundnytta och kundvärde är viktiga delar av en säljares arbete – precis som många andra viktiga säljtekniska verktyg och strategier. Salesonomics erbjuder säljträning för alla säljteam som vill bli bättre säljare. Kolla in Försäljningsaccelerationsprogram där vi arbetar igenom hela försäljningsprocessen. Men också vår kurs om hur man skapar en verksamhet i det digitala mötet. Kontakta oss för mer information eller för att boka ditt team för säljträning hos oss!

Bild på Simon Blanche

Simon Blanche