Håll en säljtävling – tips om hur du lyckas

Innehållsförteckning

En säljtävling på jobbet kan vara ett bra sätt att både motivera ditt säljteam och öka ditt företags försäljning. Det krävs dock en del förberedelser för att lyckas. Du måste sätta tydliga mål och regler, hitta ett inkluderande förhållningssätt och överväga en vinst som motiverar deltagarna. I det här inlägget får du tips på hur du går tillväga för att öka chanserna att din säljkonkurrens blir en riktig framgång på alla plan.

Välj rätt upplägg för din säljkonkurrens

Det finns många olika arrangemang att välja mellan. Det beror förstås på vilket jobb det gäller. Självklart ser en B2B-säljtävling annorlunda ut jämfört med en säljtävling som hålls i butik. Oavsett kundgrupp och säljprocess är det först och främst bra att tänka på vad man vill uppnå.

Titta gärna på relevanta KPI:er och fundera över hur konkurrensen kan hjälpa dig att nå dem. Det kan till exempel vara ett mål att öka merförsäljningen eller öka antalet nya kunder. När du har en tydligare bild av detta är det lättare att utforma säljtävlingen i linje med ditt företags övergripande mål.

Fundera också på vad som är viktigt för hela försäljningsavdelningen. Vill du motivera ditt lag att höja sin prestation på individuell nivå? Då kanske du kan designa en tävling som handlar om att slå tidigare individuella prestationer. Eller vill du skapa en starkare laganda i laget? Då kanske en lagtävling där ditt säljteam måste jobba tillsammans är rätt alternativ.

Det visar också studier samarbete kan öka motivationen även på individnivå. Därför kan det också vara en bra idé att sätta upp en säljtävling som innehåller moment som kräver lagarbete men som samtidigt belönar individuella prestationer.

Här är några vanliga alternativ för installation:

 • Säljtävlingar i lag där alla lagmedlemmars prestationer räknas som en gemensam prestation.
 • Individuella säljtävlingar där deltagarna tävlar mot varandra eller sig själva.
 • Kombinerade säljtävlingar med fokus på både team och individer

Hur du lyckas med din säljkonkurrens på jobbet

1. Sätt tydliga mål och delmål för hela säljtävlingen

Målen för säljtävlingen ska vara genomtänkta och rimliga – inte för lätta och inte för svåra. Och lägg gärna till delmål som kommer att uppmuntra laget under hela den period som tävlingen pågår.

Det är också viktigt att tänka på sätta upp mål som alla i ditt team kan nå.

2. Tydliga och transparenta regler

För att säljarna snabbt och smidigt ska komma igång med konkurrensen måste de veta vad som gäller. Fundera gärna på exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken. På så sätt gör man tydligt för deltagarna hur de ska förhålla sig till reglerna.

Tänk också på att ha information om säljtävlingen tillgänglig i olika format. En promotionsession kan vara ett bra intro, men det är också klokt att samla allt i ett dokument så att deltagarna kan påminna sig om regler och milstolpar under tävlingen.

3. Koppla säljtävlingen till företagets värderingar

Syftet med säljtävlingen ska ligga i linje med företagets värderingar. Till exempel, om ditt företag värdesätter att ge enastående kundservice, kan du låta säljarnas kundservice inkludera resultatet. Det handlar kanske inte alltid om vem som säljer mest, utan om vem som säljer Det bästa.

4. Gör försäljningstävlingen inkluderande

Oavsett hur stort eller litet ditt säljteam är så består det av individer med olika styrkor. Se till att tävlingen är inkluderande och motiverar alla. Det är därför viktigt att tänka på vilka resultat du mäter och hur du mäter dem.

I en individuell tävling kan man mäta vem som har ökat sin försäljning mest, istället för att mäta vem som har sålt för högst belopp. På så sätt har alla chansen att tävla mot varandra med samma förutsättningar – trots olika erfarenheter.

Om du kör en lagtävling kan du uppmuntra säljare med mycket erfarenhet att dela tips och tricks med mindre erfarna säljare. Du kan till exempel ge ett team en extra poäng för konkreta tips från erfarna säljare som leder till att en mindre erfaren säljare genomför en affär, bokar ett kundmöte eller skickar en offert. På så sätt kan alla bidra, samtidigt som hela teamet utvecklas tillsammans.

5. Sätt upp en tidsram för säljtävlingen

Säljarna måste ha en tydlig tidsram för tävlingen. På så sätt kan de planera sina planer och ha konkreta delmål att arbeta mot.

Tänk också på att tidsramen varken ska vara för kort eller för lång. Någonstans mellan 3-5 månader brukar vara bra. Då hinner säljarna hitta ett fungerande arrangemang samtidigt som vinsten inte ligger för långt fram i tiden.

6. Upprätthåll kontinuerliga incheckningar

Deltagarna vill med största sannolikhet ha incheckningar oftare än sällan. Det är därför viktigt att ha kontinuerliga incheckningar där man går igenom hur alla mår. När det är möjligt kan du även sätta upp en lösning där deltagarna kan se status dag för dag.

För att motivera alla, oavsett placering, kan du också peka ut veckans eller månadens höjdpunkter. Kanske kan vissa delar till och med ge extrapoäng? Det kan vara punkter som:

 • De flesta skickade offerter
 • Högst antal bokade kundmöten
 • Max antal kundmöten
 • Det maximala beloppet för en enstaka försäljning
 • De flesta nya kunder
 • De flesta nya lösningar för befintliga kunder

Förutom att motivera dina säljare att få uppdateringar är det även ett bra sätt för dig som anordnar säljtävlingen att utvärdera hur upplägget fungerar. Om det är något som inte verkar fungera bra kan man fundera på om det går att justera. Om alla i laget når delmålen utan svårighet kan man till exempel lägga till ytterligare delelement. Om du upplever låg motivation, fundera på om du behöver anpassa upplägget så att alla känner sig inkluderade.

7. En vinst värd att jobba för

Vinst ska fungera som en stark motivation. Det borde vara något utöver det vanliga. En resa, aktivitet eller något annat du kan tänka dig motiverar ditt säljteam. Och låt inte vinnarna vänta för länge – priset bör delas ut direkt efter tävlingens slut eller äga rum inom en relativt nära framtid.

Utvärdera alltid resultatet av en säljtävling

När säljtävlingen är klar är det dags att utvärdera. Kort sagt handlar det om att förstå vad som gick bra och vad som kan göras bättre i framtida säljtävlingar.

Försök att se resultaten från olika perspektiv för att göra bästa möjliga utvärdering. Ett perspektiv man kan undersöka är hur deltagarna upplevde tävlingen. Du kan till exempel be eleverna att dela sina tankar om:

 • Hur de upplevde att strukturen och reglerna fungerade
 • Vad motiverade dem med tävlingen
 • Om det var något som kändes oklart
 • Om de hade velat göra något liknande igen

Ett annat viktigt perspektiv är vad det gett ekonomiskt. Detta kan mätas på olika sätt, till exempel:

 • Försäljning under säljtävlingen jämfört med motsvarande period föregående år
 • Ökningen av försäljningen jämfört med den totala kostnaden för att hålla tävlingen (kostnader för priset, förberedelsearbete, kontinuerligt arbete med att driva tävlingen, etc.)
 • En övergripande analys av eventuell ökad försäljning i samband med tävlingen

Genom att titta på deltagarnas erfarenheter och ekonomiska prestationer kan du få värdefulla insikter om potentiella förbättringsområden som hjälper dig att utveckla ännu mer framgångsrika säljtävlingar i framtiden.

Är du fortfarande nyfiken på hur du kan motivera dina säljare och samtidigt öka försäljningen? Vi hjälper dig med båda strategiutveckling och försäljningsträninghör av dig eller boka ett introduktionsmöte och vi kommer att berätta mer!

Simon Blanche

Simon Blanche