Outbound vs inbound marketing

Innehållsförteckning

Ju tidigare du inser att vi lever i en tid där konsumenterna har all makt, desto bättre. Som sälj- eller marknadschef behöver du veta vilka metoder du kan använda för att få fram ditt budskap – du behöver veta om inkommande och utgående marknadsföring.

Outbound, eller uppsökande försäljning eller marknadsföring som det också kallas, har varit en populär strategi sedan marknadsföringsfenomenets tidiga dagar. Men på senare tid har inbound-insatser blivit allt vanligare för att öka försäljningen. För det mesta kan du dock inte lita på bara en av metoderna. För snabb tillväxt kan en kombination vara lämplig. Därför ska vi nu titta på hur outbound skiljer sig från inbound och när båda marknadsföringsmetoderna ska användas, eller kombineras.

Vad är utgående marknadsföring?

Outbound marketing är detsamma som traditionell marknadsföring och är därför något vi alla tar del av dagligen. Det kan vara allt från reklamaffischer till olika typer av reklam och TV-reklam, och mycket jobb görs med kalla samtal, direktreklam och e-post.

Med utgående marknadsföring är det möjligt att kommunicera med en stor målgrupp. Den här typen av marknadsföring kan dock kännas opersonlig eftersom den riktar sig till en större massa. Det kan vara utmanande att fånga publikens uppmärksamhet då denna typ av reklam oftare än inte upplevs som onödig och i vägen.

I takt med att marknadsförare insåg att människor slutade ta till sig utgående marknadsföring i större utsträckning, utvecklade HubSpots grundare inbound marketing. Tanken var att denna form av marknadsföring skulle vara lättare att ta till sig genom vardagens brus. Den når publiken på ett mer personligt plan – och på deras villkor.

Fördelar med utgående

 • Många människor (oavsett målgrupp eller behov) engagerar sig i ditt innehåll.
 • Kan få ditt varumärke mycket uppmärksamhet
 • Kan bli otroligt framgångsrikt om det görs på rätt sätt, och med lite tur.

Nackdelar med utgående

 • Svårt att mäta ROI
 • Ofta dyrt
 • Mycket manuellt säljarbete
 • Svårt att nå rätt målgrupp
 • Kan upplevas som störande

Vad är inbound marketing?

Med inbound marketing börjar du alltid med att identifiera den målgrupp du vill nå med din marknadsföring. Målgruppen bör sedan kartläggas. Du ska kunna svara på frågor som vad de sysslar med, vilka utmaningar/behov de har och hur deras köpbeteende ser ut – bland många andra viktiga frågor.

Det finns flera strategier för att samla in denna information. Ett alternativ är att göra djupintervjuer med personer som befinner sig i liknande situation som målgruppen. Du kan också samla säljare och marknadsförare i en workshop för att diskutera målgruppens utmaningar och behov.

Nå ut till målgruppen under hela köpresan genom att ge hjälp, utbildning och svar på frågor. Om du kan nå din publik med värdefullt innehåll kommer ditt varumärke att vara top-of-mind när en fråga eller ett problem uppstår som du kan hjälpa till med.

Nu kan det låta som att inbound är en quick fix och en metod som alltid ger ett lyckat resultat – men så är det inte. Men om du lyckas implementera det i din marknadsföring är inbound marketing oftast väldigt effektivt.

Fördelarna med inbound

 • Ger värde till kunden inför ett försäljningstillfälle
 • Riktar din marknadsföring till önskad målgrupp (idealkunder)
 • Ger bra konvertering
 • Skapar mer lojala kunder
 • Mycket mätbart
 • Ger bra ROI

Nackdelar med inbound

 • Lite mer tidskrävande
 • Kräver investeringar i digitala verktyg
 • Kan vara utmanande att få beslutsfattare att förstå att det är viktigt att lägga resurser på inbound marketing.

Inbound vs outbound marketing – vad är skillnaden?

Det finns betydande skillnader mellan inkommande och utgående marknadsföring. Outbound marketing handlar om att fånga uppmärksamheten hos en stor målgrupp med hopp om att rätt personer ska uppfatta budskapet. För inbound marketing är syftet att skapa marknadsföring som gör att potentiella kunder kan hitta dig på egen hand.

Så när ska de olika metoderna användas och vilket är det bästa alternativet? Och vilken metod kan öka försäljningen för mitt företag? Inbound marketing har visat sig vara mycket effektivt, men faktum är att den ena strategin inte utesluter den andra. Man kan se att outbound ofta fungerar väldigt bra i B2C, men för B2B fungerar marknadsföringsmetoden allt mindre bra. Vad som fungerar och vad som inte fungerar beror till stor del på vad ditt företag säljer, vem du vill nå och hur lång säljcykeln är.

Vill du öka din B2B-försäljning? Då kan vi på Salesonomics se till att du har ett säljteam med rätt kompetens för att leverera resultat. Vi hjälper dig rekrytera och ombord nya säljare och uppförande försäljningsträning för nya och befintliga medarbetare.

Varför är det bra att kombinera utgående och inkommande?

Att enbart arbeta på utgående kräver mycket resurser och kommer ofta med lägre träfffrekvens. De potentiella kunderna kommer för det mesta inte att känna dig sedan tidigare och då krävs ett stort fokus på personalisering för att övertyga dem om att ditt erbjudande är värdefullt.

Jobbar du bara med inbound riskerar du att missa de kunder som inte har uttryckt ett direkt intresse för ditt varumärke eller dina produkter/tjänster. Alla relevanta företag och beslutsfattare kanske inte är på just de kanaler du har riktat dig mot. Framgångsrika företag kombinerar ofta inbound och outbound marknadsföring för att nå så många potentiella kunder som möjligt.