Vad är kundvård och hur viktigt är det?

Innehållsförteckning

Bra kundvård är en av de viktigaste delarna för att skapa ett framgångsrikt företag och driva tillväxt.

Men det är också svårt.

I det här blogginlägget får du reda på vad som gör det så svårt och hur du kan övervinna utmaningarna.

Enligt olika undersökningar leder det inte bara till ökad kundnöjdhet. Men ökar också kundlojaliteten, förbättrar försäljning, och förbättrar din vinstmarginal. 68% av köpare är beredda att betala mer för lösningar om de erbjuds bra kundvård.

Många företag har stunder där de tar hand om en missnöjd kund och gör dem till en ambassadör. Men intermittenta ansträngningar är inte vad kundvård innebär.

Så vad betyder kundvård i en B2B sammanhang?

Det är precis vad du kommer att ta reda på om du fortsätter att läsa det här blogginlägget. Dessutom får du lära dig mer om varför kundvård är viktigt och konkreta tips för att förbättra kundvården i ditt företag.

Vad är kundvård (och synonymer för kundvård)?

Kundvård är ett pågående arbete för att stärka nöjdheten och lojaliteten hos dina kunder. Detta kan inkludera att lyssna på deras feedback, erkänna deras framgång och ständigt förbättra dina produkter och tjänster för att hålla kunderna nöjda.

Kundvård är ofta kopplat till en NPS (Net Promoter Score) och kan ibland förväxlas med kundtjänst som inte är samma sak. Det är per definition en kombination av kund och omsorg.

Kund betyder: En person eller ett företag gör ett köp eller använder en viss tjänst.

Vård betyder: Att ta hand om eller sköta. Ordet vård används ofta inom hälsa och välbefinnande.

Sammansatt definieras kundvård som det arbete du gör för att ta hand om företaget som köper av dig och använder dina lösningar.

Varför är det viktigt att vårda kunder i B2B-försäljning?

Man pratar ofta om hur viktigt det är att ha nöjda kunder och hur viktigt det är att vårda sina kundrelationer. Vilket kan tyckas självklart.

Vad många inte tänker på är att det påverkar mer än bara hur nöjda dina kunder är med dig som leverantör:

  • Nöjda kunder betalar gärna mer: För nöjda kunder upplever mer värde än missnöjda kunder. De är ofta mer villiga att betala mer. Enligt Hubspot är 68% av kunder villiga att betala mer när de vet att företaget erbjuder fantastisk kundvård.
  • Nöjda kunder rekommenderar dig gärna till andra: Med tanke på att nöjda kunder upplever mycket värde av att arbeta med dig. De är ofta villiga att rekommendera dig till personer som de tror kan ha nytta av att arbeta med dig. Enligt Harvard Business Review är 90% av dina nöjda kunder villiga att rekommendera dig till andra potentiella kunder.
  • Det är lättare att sälja nya och fler saker till nöjda kunder: Enligt HubSpot är 93% av kunderna villiga att göra fler inköp från ett företag så länge de behandlas riktigt bra.
  • Nöjda kunder kräver mindre tid och resurser: Dina nöjda kunder kräver ofta mindre tid av dig. Det betyder inte att de ska få mindre tid, men de är ofta mindre krävande än missnöjda kunder.

Om skälen ovan inte är tillräckliga skäl för att vårda dina kunder, kanske du åtminstone bryr dig om ditt företags varumärke och rykte.

5 tips för att forma en vinnande kundvårdsstrategi

Att skapa en framgångsrik strategi för hantering av kundrelationer är en konstform som kräver tid, tålamod och en djup förståelse för kundens behov. Här är fem tips som hjälper dig att utforma en vinnande strategi:

  1. Förstå kunder: För att skapa en effektiv kundvårdsstrategi måste du förstå dina kunder ordentligt. Ta reda på deras behov och förväntningar genom att sätta dig i deras skor. Det låter dig skapa en strategi som talar till dem.
  2. Säkerställ kommunikationskanaler: Bygg en stark kommunikationskanal för att säkerställa en framgångsrik kundvårdsstrategi. Oavsett om det är via e-post, telefon eller sociala medier, se till att dina kunder kan nå dig enkelt och bekvämt.
  3. Proaktiv och inte reaktiv: Var proaktiv istället för reaktiv. Försök att förutse potentiella problem innan de uppstår istället för att vänta på att de ska dyka upp. Att vara proaktiv sparar dig inte bara tid utan bygger också förtroende hos dina kunder.
  4. Utbilda och träna: Träna ditt team ordentligt eftersom de är din frontlinje när det kommer till kundvård. Se till att de är välutbildade och utbildade för att hantera dina kunders utmaningar.
  5. Mät och utvärdera: Glöm inte att regelbundet mäta och utvärdera din kundvårdsstrategi. Det hjälper dig att identifiera områden där du kan förbättra och säkerställa att du alltid levererar bästa möjliga service till dina kunder.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är kundvård en avgörande faktor för att bygga och underhålla ett framgångsrikt företag. Trots de utmaningar det innebär är det tydligt att ansträngningar att förstå kundernas behov, etablera starka kommunikationskanaler, vara proaktiv i att lösa problem och kontinuerligt utbilda och mäta prestationer kan leda till ökad kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet.

Att investera i kundvård är inte bara en affärsstrategi, utan en investering i företagets långsiktiga hållbarhet och framgång. Genom att anamma dessa principer kan företag skapa starka relationer med sina kunder och frodas på en konkurrensutsatt marknad.

Om du söker hjälp med att förstå dina kunders behov bättre och förbättra din kundvård, gör gärna det kontakta oss på Salesonomics. Överväg dessutom att utnyttja vår Tillväxtbesiktning för ytterligare fördelar. Denna omfattande analys ger dig en detaljerad plan. Och strategiska prioriteringar som syftar till att lyfta din kundvård till nya höjder.

Bild på Simon Blanche

Simon Blanche