Försäljning – vad är det?

Innehållsförteckning

Det finns nästan oändligt många variationer i försäljningen eftersom en försäljningsprocess skiljer sig från företag till företag. Detta kan göra det svårt att sätta fingret på vad du menar med försäljning. Men genom att definiera och förstå vad det betyder för ditt företag kan du öka chanserna att nå tillväxtmål hållbart med maximal lönsamhet. I det här blogginlägget bryter vi ner vad sälj är och hur du kan använda insikter om processen för att bygga en framgångsrik säljstrategi.

Definitionen av försäljning – vad är det egentligen?

Om man bryter ner vad en försäljning faktiskt handlar om förstår man snabbt att det är en komplex process som innefattar flera olika steg. Dessa steg kan innefatta att identifiera potentiella kunder, marknadsföra produkter och tjänster, boka kundmöten, utveckla relationer och upprätta affärsavtal. Försäljning är med andra ord en process för att generera intäkter och bygga lönsamhet.

Olika typer av försäljning – B2B, B2C och mer

När man talar om försäljning tenderar olika strategier och modeller att skilja sig åt. Två av de vanligaste varianterna är B2B och B2C, där B2B står för business-to-business och B2C står för business-to-customer.

B2B avser försäljning och affärstransaktioner mellan företag eller organisationer. Det kan till exempel vara tillverkare som säljer sina produkter till återförsäljare eller ett produktionsbolag som säljer sina tjänster till ett företag som behöver hjälp med marknadsföring.

B2C handlar om företag som säljer varor och tjänster direkt till konsumenter. Det kan innebära till exempel försäljning av produkter i fysiska och webbaserade butiker eller medlemskap för privatpersoner på gym, aktivitetscenter eller liknande.

Det finns också fler varianter, som till exempel C2C (kund-till-kund), vilket innebär att privatpersoner handlar med varandra. Blocket och Tradera är till exempel två plattformar som förenklar C2C-försäljningen.

Definiera vad försäljning är för dig och ditt företag

Först och främst är det bra att se på försäljning som en delad process. Som nämnts tidigare skiljer sig denna process beroende på ditt företag och din målgrupp. En försäljningsprocess för B2B är vanligtvis mer komplex jämfört med försäljning för B2C. Sammantaget kan dock några steg identifieras som vanligtvis är en del av en försäljningsprocess:

 1. Prospekt – identifiera vem som kanske vill köpa det du har att sälja.
 2. Förstå behov – förstå vad din målgrupp behöver och hur det du säljer kan möta deras behov.
 3. Nå ut till din målgrupp – hitta sätt att nå ut till din målgrupp (marknadsföring, mötesbokningar, etc.)
 4. Utveckla en lösning – föreslå lösningar som möter potentiella kunders unika behov.
 5. Bekräfta – bekräfta att kunden känner sig nöjd med lösningen och är redo att bli kund.
 6. Följ upp – granska så att kunden känner sig nöjd och tänker stanna kvar som kund.
 7. Utveckla lösningen – se över om det finns potential att bygga vidare på den nuvarande lösningen (merförsäljning, korsförsäljning, etc.)
 8. Referens – få din kund att hänvisa dig till andra.

När du har koll på hela säljprocessen är det lättare att tänka på vad du behöver för att optimera din strategi. För att förstå vilken försäljning som fungerar för ditt företag kan det vara klokt att titta på historik, nuläge och framtida möjligheter.

Se på företagets försäljning ur ett historiskt perspektiv

Försäljningsdata kan ge dig många värdefulla insikter om vad som går bra och vad som kan utvecklas. Genom att analysera och förstå försäljningshistoriken kan du till exempel identifiera trender, kartlägga köpbeteenden, peka ut vilka affärer som varit mest lönsamma och skapa en uppfattning om vilka kundgrupper som tenderar att lämna. Dessa insikter kan du sedan ta med dig som dig utveckla din försäljningsstrategi.

Nuvarande situation

För att kunna bryta ner exakt vad du vill ha med i ditt företags försäljning är det klokt att titta på nuläget. Företagets nuläge fungerar bra som utgångspunkt när man sedan börjar planera för framtida försäljningsstrategier.

 • Vilka utmaningar och möjligheter står företaget inför?
 • När företaget uppsatta mål?
 • Vad fungerar bra?
 • Vilka områden har förbättringspotential?

Genom att ställa dessa frågor till dig själv får du en bra utgångspunkt när du sätter upp framtida mål. Vi kan tänka oss att du observerar att ditt säljteam lyckas boka många första möten men sällan lyckas avsluta en affär. Det skulle kunna tyda på att det finns potential i att utveckla steget att förstå kundens behov och anpassa lösningen utifrån dessa.

Vilka är dina mål och visioner med försäljningen?

När du har en bra överblick över försäljningshistorik och nuläge kan du lägga upp en framtida strategi. Granska relevanta nyckeltal och tillväxtmål och använd dina insikter när du sätter upp mål. På så sätt säkerställer du att de uppsatta målen är realistiska och rimliga.

Det kan också vara bra att lägga upp rutiner för att kontinuerligt mäta försäljningen. Genom att ha mätbara mål kan du spåra ditt företags prestation och justera din strategi vid behov.

Vi på Salesonomics hjälper dig gärna att utveckla en process som fungerar för ditt företags mål. Vi erbjuder båda försäljningsträning och strategiutveckling. Vårt mål är att sälja om människor som hjälper andra människor att hitta lösningar på problem.