Tips på hur du blir en bra säljare

Innehållsförteckning

En bra säljare är en ovärderlig tillgång för företag att effektivt uppnå intäktsmål och hålla budgeten. Men hur blir man egentligen en bra säljare? Det är något vi utforskar i det här blogginlägget! Här kan du hitta tips och inspiration om hur du kontinuerligt utvecklar nyckelegenskaper och aktivt arbetar med dem i din säljprocess.

Egenskaper som finns hos många bra säljare

Försäljning är ett brett begrepp som inkluderar olika beroende på bransch, kund och förutsättningar. Till exempel, B2B (business-to-business) är en form av försäljning där företag säljer produkter eller tjänster till andra företag, medan B2C (business-to-customer) är en annan typ av försäljning där företag säljer produkter eller tjänster direkt till konsumenten.

Även om du som säljare kan arbeta med många olika former av försäljning är några viktiga egenskaper avgörande för en bra säljare. Det gäller oavsett om du säljer till företag eller direkt till konsumenter.

En bra säljare inkluderar:

  • Kommunikativ – en säljare ska kunna förklara produkter och tjänster tydligt och upprätthålla en god kommunikation genom hela försäljningsprocessen.
  • Mottaglig – Att sälja handlar till stor del om att lyssna på kunden och förstå deras behov. Därför kan lyhördhet hjälpa dig att utveckla en lösning som möter kundens behov på djupet.
  • Meningsfullt – en bra säljare har tydliga och realistiska mål att arbeta mot. Det handlar alltså inte bara om att sätta upp mål, utan också om att ha konkreta strategier för att uppnå dem.
  • En problemlösare – eftersom försäljning i grunden handlar om att hitta lösningar måste en bra säljare vara lösningsorienterad. Det är inte bara viktigt att hitta lösningar på kundens problem, utan också hur man tacklar svåra situationer i komplexa försäljningsprocesser.

Dessa egenskaper är något som du alltid kan utveckla – oavsett hur erfaren du är. Nedan hittar du några tips och tricks på hur du kan bli en bra säljare genom att aktivt arbeta med dessa egenskaper i din säljprocess.

Hur man blir en bättre säljare – tips och tricks

Här har vi samlat några tips och tricks på hur en bra säljare fungerar. Använd dessa tips som utgångspunkt och fundera över hur du bäst kan tillämpa dem så att de passar just dina omständigheter.

1. En bra säljare förstår sina kunder på djupet

Förstå vad dina kunder verkligen vilja. Tänk på följande frågor för att bättre förstå dina kunder:

  • Vem är din kundgrupp?
  • Vad behöver de?
  • Vad vill dom?

För att ta reda på det kan du till exempel analysera tillgänglig data om dina målgruppers köpbeteenden för att hitta mönster och identifiera trender. Den här typen av data hjälper dig att skapa en objektiv uppfattning om dina kunder.

Du kan också lära känna dina kunder ytterligare genom att ställa öppna frågor. Lyssnar du aktivt utan att ställa ledande frågor får du en bättre uppfattning om enskilda kunders behov. När du har överblick över kundens perspektiv är det lättare att prata om hur din lösning hjälpte kundens specifika behov.

Genom att förstå dina kunder är det också lättare att välja rätt kunder. På så sätt slipper du slösa bort värdefull tid på kunder vilket inte leder till en lönsam affär.

2. En bra säljare förstår hur konkurrenter fungerar

Det finns en stor vinst i att förstå dina konkurrenter. Fundera på hur deras försäljningsprocess ser ut – vad verkar fungera bra för dem, och hur kan du göra det bättre än dem? Du kan hitta inspiration, identifiera affärsmöjligheter och få en första uppfattning om vilka andra alternativ dina potentiella kunder väljer från.

En marknadsanalys kan ge dig många värdefulla insikter om ditt företags position på marknaden i förhållande till konkurrenterna. Med dessa insikter kan du utveckla en säljprocess som möter kundernas behov samtidigt som du ökar ditt företags konkurrenskraft på marknaden.

3. En bra säljare lyssnar alltid

Som nämnts tidigare är lyhördhet en viktig egenskap hos en bra säljare. Genom att alltid lyssna på kunden underlättar du ditt arbete med att ta fram ett erbjudande som är svårt för kunden att motstå.

En analys av tusentals säljsamtal gjorda av Gong Labs, visade att de mest framgångsrika säljarna har ett tal-lyssningsförhållande på 43:57. Det vill säga, de lyssnar mer än de pratar.

Ett bra sätt att bekräfta att du förstår kunden är att upprepa det du har uppfattat. Du kan till exempel använda frasen "Om jag har förstått dig rätt behöver du...". Se till att kunden först bekräftar att din åsikt är korrekt, innan du presenterar en lösning. På så sätt har du samma utgångspunkt när du diskuterar ditt förslag.

4. En bra säljare skapar en struktur som underlättar arbetsflödet

En strukturerad arbetsprocess med starka rutiner är avgörande för att du som säljare ska ha koll på vad som prioriteras. Det hjälper dig också att förstå vad som krävs för att uppnå dina mål.

För att hitta ett effektivt arbetsflöde, olika typer av säljverktyg kan vara till stor hjälp. Till exempel kan många alternativ hjälpa dig att skapa ett effektivt arbetsflöde för uppsökande verksamhet, kundkontakt och offerter. Det är också fördelaktigt när det gäller att hålla reda på prioriteringar och status för enskilda försäljningsprocesser.

5. En bra säljare är förberedd och har en genomtänkt strategi

Genom att vara förberedd är det lättare att möta kunden och dennes behov – oavsett hur säljprocessen utvecklas.

Du måste till exempel vara förberedd genom att veta allt om produkten eller tjänsten du säljer. Ju mer du vet om vad du säljer, desto lättare är det för dig att hitta en lösning som är skräddarsydd för att möta varje kunds behov.

Du behöver också ha en genomtänkt säljstrategi som är tillämpbar i många olika scenarier. Börja med ett tydligt ramverk för en försäljningsprocess. Men som du redan vet är varje försäljningsprocess unik. Fundera därför gärna över eventuella motargument du kan få från kunden och var beredd på svar och potentiella lösningar.

6. En bra säljare sätter tydliga och realistiska mål

Tydliga mål är viktiga för att ha något konkret att jobba mot. Men det handlar inte bara om att sätta upp mål; Det handlar också om att fastställa tydliga steg och förhållningssätt för att uppnå dessa mål.

Låt oss föreställa oss att du har ett mål att sälja för en viss summa på ett kvartal. Vid första anblicken kan en kvartalsbudget verka överväldigande. Bryter man istället upp kvartalsbudgeten i mindre delar blir det genast lättare att mäta och se framsteg på vägen. Du kan till exempel använda det genomsnittliga ordervärdet för att snabbt få en överblick över hur mycket du behöver sälja per månad för att nå ditt mål för de kommande kvartalen.

Vi hjälper dig förstå hur du kan förbättra dig som säljare utifrån dina förutsättningar

Något helt avgörande för dig som vill bli en bättre säljare är ständig utveckling. Om du kontinuerligt analyserar och förfinar ditt arbete kommer din utveckling inte att stanna.

Salesonomics har tagit fram flera säljkurser för dig som vill ta sin säljkunskap till nästa nivå. Utforska gärna våra kurser i Försäljningsträning och Strategiutveckling som ger dig konkreta tips och tricks utifrån dina speciella förutsättningar.

Simon Blanche

Simon Blanche