Framtidens industri

Varför säljorganisationen är avgörande för ditt företags överlevnad

McKinsey tror att 75 % av företagen som är noterade på S&P 500 kommer att ha försvunnit år 2027. Samtidigt spås världens befolkning uppgå till 9 miljarder människor till år 2050. Därtill är de accelererande klimatförändringarna ett hot mot världens fortsatta existens.

I detta whitepaper:

De företag som inte lyckas med omställningen mot klimatneutralitet tillräckligt snabbt kommer att förlora stort i konkurrenskraft. Säljorganisationen är nyckeln till ditt företags överlevnad och du kommer i detta whitepaper få reda på:

• Bakgrunden till industrins omställning
• De förändringar som redan har skett
• Din roadmap för att lyckas med omställningen
• Förändringar framåt & upplevelsebaserad försäljning

Några av ämnena som berörs i detta whitepaper är:

• Den industriella inköparens roll i omställningen
• Trender som påverkar sälj- och marknadsorganisationen
• Utmaningar med dagens organisering inom sälj
• Vilka förändringar som behöver ske i säljorganisationen

I slutet av detta whitepaper kommer du också få ta del av en kort checklista med frågor att ställa dig själv för att identifiera om du är rustad för framtidens industri, eller inte.

Fyll i formuläret och fördjupa dina kunskaper redan idag!

Få tillgång till detta whitepaper: